Welcome

Wajong aanvragen

Een Wajong aanvragen doet u bij het UWV. Op de website van UWV kunt u terecht voor het aanvraagformulier voor een Wajong uitkering.

Wajong aanvragen: de beoordeling

Indien de aanvraag ingediend is, zult u worden opgeroepen voor een beoordeling. Dit is in de vorm van een gesprek met een verzekeringsarts. Over het algemeen wordt dit gesprek gevolgd door een gesprek met een arbeidsdeskundige. Deze twee personen gaan samen met u bekijken in hoeverre het voor u mogelijk is om te werken.

Wajong aanvragen: de beslissing

Hierna krijgt u een brief met de beslissing. Indien u nog kunt werken, komt u in aanmerking voor arbeidsondersteuning. In dat geval zal de arbeidsdeskundige samen met u een participatieplan opstellen. Hierin wordt beschreven wat voor werk u precies kunt doen en welke ondersteuning u daarbij eventueel nodig heeft. Tevens worden uw rechten en plichten in het participatieplan vastgelegd. Verder heeft u recht op inkomensondersteuning. Dat is een uitkering die uw inkomen tot een bepaald percentage van het minimumloon aanvult.

Als u niet meer kunt werken, krijgt u een Wajong uitkering. Dit komt neer op 75% van het minimumloon.

Uiteraard kan uw situatie altijd veranderen, waardoor uw participatieplan aangepast moet worden.

Wajong aanvragen: de definitieve beoordeling

Indien u 7 jaar een Wajong uitkering heeft gehad en op dat moment minimaal 27 jaar oud bent, krijgt u een definitieve beoordeling. Dan wordt vastgesteld wat u nog kunt verdienen ondanks uw handicap of ziekte. In principe maakt het niet uit hoeveel u verdient en of u wel of niet werkt, uw inkomen wordt met de Wajong uitkering altijd aangevuld tot 75% van het wettelijk minimumloon. Het is zelfs mogelijk om uw inkomen tot 100% of 120% van het wettelijk minimumloon aan te vullen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *